top of page

Uzak Mesafe Satış Sözleşmesi

Taraflar

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme); www.okansanat.com - Okan Pekmezci (Satıcı) ile bilgileri ürün satış faturası kısmında yer alan alıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.okansanat.com isimli web sitesi üzerinden oluşturduğu e-ticaret siparişinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Ürünlerin satış fiyatı, satıcıya ait web sitesi, sosyal medya sayfaları ve sipariş hattında müşterek zamanda ilan edilen güncel tarihli fiyatlardır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, kargo ücreti hususların son hali alıcıya gönderilecektir. Bu bilgilerin son hali alıcı tarafından onaylandığı gibidir. Alıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını en fazla 3 (üç) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin onaylandığı tarihtir. Alıcı, sipariş oluşturmak için web sitesi üzerinden satıcıya ulaştığında diğer bilgilendirme metinleriyle birlikte sözleşme metnini de görebilmektedir. Sipariş oluşturulurken iş bu sözleşme alıcı tarafından okunmuş, kabul edilmiş sayılır.

Sözleşmenin kurulduğu tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Web sitesi üzerinden sanal pos şeklinde veya kapıda ödeme ile alışveriş yapılabilir. Alıcı sipariş oluştururken ödeme yöntemini de kendisi belirleyip beyan eder.

Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş oluştururken iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekillerine uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı, web sitesi üzerinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. Bir önceki maddeye bağlı olarak alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının olası durumlara karşı alınan tedbirlerden ve yapılan uyarılardan bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında istenen siparişle ilgili tüm belgeleri de iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş sürecindeki herhangi bir aksama durumu ya da problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon / faks / e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir, ürünü siparişlerinden çıkartabilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sipariş onayının verilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. Ürün/ürünler Satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayının verilerek sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri Satıcıya derhal bildirilmelidir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, alıcının paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır. Paket alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcıya bildirilmelidir.

Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Alıcı malı teslim aldıktan sonra on dört (14) iş günü içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin Satıcıya geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve Satıcının ürün arşivinde bulunmayan dijital baskı ürünler ve özel ebatlı olarak hazırlanan baskı ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, ürünün hasarsız şekilde kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün (10) içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

İade edilen üründe herhangi bir bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi durumunda ürün iadesi kabul edilmez ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak satıcıya iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, Satıcı tarafından alıcıya iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün alıcı tarafından iade ile ilgili bilgileri içeren teklif formu ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla Satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı banka hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.

Alıcının elektronik iletişim üzerinden ilan edilen ücretsiz kargo seçeneği alt limitinin üzerinde alışveriş yapması ve kargo hizmet ücretinin Satıcı tarafından karşılanması kampanyasından yararlanması sonrasında, iade edilen ürün sebebiyle toplam ürün alışverişi tutarı kargo hizmet ücreti kampanyasına ait alt limitin altına düşer ise belirtilen kargo hizmet ücreti alışveriş bedelinden düşülerek alıcıya iade edilir.

Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

Yürürlük

Verilen siparişin onaylanması durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlamakla yükümlüdür.

bottom of page